ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག།

བཀླགས་གྲངས། 82

འཇིགས་མེད་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཡི། །ཆོས་མཛོད་སྒོ་འཕར་འབྱེད་ལ་ཟླ་བྲལ་ཞིང་། །
བློ་གསལ་སྐལ་བཟང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་གཙོ། །ལྷ་མའི་དབང་པོའི་རྒྱན་དུ་འཚོ་ཞེས་གསོལ། །

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན།

Menu