བསྟན་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་ལྷུན་པོའི་ཞབས་བརྟན།

བཀླགས་གྲངས། 486

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་པདྨ་འབྱུང་།། གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག་ཏུ་རོལ་བའི་གར།།
བསྟན་འགྲོར་རྗེས་སུ་བརྩེ་བའི་ཡ་མཚན་ཕུལ།། རིམ་བྱོན་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བར་གསོལ་བ་འདེབས།།

རྨད་བྱུང་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་འཛིན་པའི་འཕྲུལ།། མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་གཞོན་འོད་པོ་ཆེ།།
སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་བྲལ་ཕན་དང་བདེ་བའི་དཔལ།། མི་འགྱུར་ལྷུན་པོའི་སྤོ་ལ་རྟག་ཤར་ཤོག །
ཤཀྱཱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

Menu